i
Objawami podmiotowymi ostrej niewydolności skurczowej lewej komory serca są:
- kaszel,
- odkrztuszanie plwociny,
- duszność wysiłkowa lub stała,
- osłabienie,
- lęk.

W ostrej niewydolności skurczowej lewej komory serca:
- kaszel zazwyczaj nasila się w pozycji leżącej, zazwyczaj zmniejsza się w pozycji siedzącej,
- przyczyną kaszlu jest ostry ciężki obrzęk płuc,
- plwocina zazwyczaj jest obfita, podbarwiona krwią i pienista,
- przyczyną odkrztuszania plwociny jest ostry ciężki obrzęk płuc,
- przyczyną duszności wysiłkowej jest pojawianie się umiarkowanego lub ciężkiego obrzęku płuc w czasie wysiłku fizycznego,
- duszność stała zazwyczaj nasila się w pozycji leżącej, zazwyczaj zmniejsza się w pozycji siedzącej,
- przyczyną duszności stałej jest ostry ciężki obrzęk płuc,
- przyczyną osłabienia jest zmniejszenie zmniejszenie objętości minutowej serca.

Objawami przedmiotowymi ostrej niewydolności skurczowej lewej komory serca są:
- zaburzenia świadomości,
- bladość,
- sinica,
- ochłodzenie skóry,
- zroszenie skóry potem,
- przyspieszenie i spłycenie oddechu,
- furczenia i świsty,
- rzężenia średniobańkowe i drobnobańkowe nad płucami,
- przyspieszenie rytmu komór serca,
- ściszenie tonów serca,
- ton III lewokomorowy,
- ton IV lewokomorowy,
- przyspieszenie tętna,
- zmniejszenie napięcia tętna,
- hipotonia,
- zmniejszenie ampitudy ciśnienia tętniczego krwi,
- poszerzenie żył szyjnych.

W ostrej niewydolności skurczowej lewej komory serca:
- przyczyną bladości jest duże zmniejszenie objętości wyrzutowej lewej komory serca,
- przyczyną sinicy jest ostry ciężki obrzęk płuc lub/i duże zmniejszenie objętości wyrzutowej lewej komory serca,
- przyczyną ochłodzenia skóry jest duże zmniejszenie objętości wyrzutowej lewej komory serca,
- przyczyną zroszenia skóry potem jest duże zmniejszenie objętości wyrzutowej lewej komory serca,
- oddech może być przyspieszony do 30-40/min,
- przyczyną przyspieszenia i spłycenia oddechu jest ostry ciężki obrzęk płuc,
- przyczyną furczeń i świstów jest obrzęk błony śluzowej oskrzeli,
- przyczyną rzężeń średniobańkowych i drobnobańkowych nad płucami jest ostry ciężki obrzęk płuc,
- przyczyną przyspieszenia rytmu komór serca jest zmniejszenie objętości wyrzutowej lewej komory serca,
- ton III lewokomorowy jest najgłośniejszy nad koniuszkiem serca, zazwyczaj jest słyszalny tylko w ułożeniu na lewym boku i w czasie wdechu,
- ton IV lewokomorowy jest najgłośniejszy nad koniuszkiem serca,
- przyczyną tonu IV lewokomorowego jest silny skurcz lewego przedsionka serca,
- przyczyną przyspieszenia tętna jest zmniejszenie objętości wyrzutowej lewej komory serca,
- przyczyną zmniejszenia napięcia tętna jest duże zmniejszenie objętości wyrzutowej lewej komory serca,
- przyczyną hipotonii jest duże zmniejszenie objętości wyrzutowej lewej komory serca,
- przyczyną zmniejszenia ampitudy ciśnienia tętniczego krwi jest duże zmniejszenie objętości wyrzutowej lewej komory serca,
- przyczyną poszerzenia żył szyjnych jest zwiększenie ciśnienia w klatce piersiowej.